Form Elements

Supprimer Fournisseur

LISTE DES Fournisseurs

ID CIN NOM Tel1 Tel2 Ville Matricule Fiscale Registre Commercial Mail Fax Code Postal Site Web Pays Fix Adresse Date inscription Supprimer
3 12 s 88998899 12345678 cccc dddd ddssd dddl@dddd 88998899 8899 dfgbgb sssss 88998899 dddss 2018-10-07 Supprimer